برای مشاهده ی ویدئوهای آموزشی ابتدا از منوی کنار صفحه در قسمت "دوره های آموزشی" در دوره ی مورد نظر خود ثبت نام نموده، سپس مجدد از منوی کنار صفحه از قسمت "دوره های ثبت نام شده" وارد دوره شده و پس از انتخاب درس نسبت به مشاهده ویدئوی آموزشی اقدام نمایید.
توجه: دقت نمایید در طول مدت پخش فیلم سوالاتی پرسیده می شود که باید به آن ها پاسخ دهید.
توجه: مدت زمان حضور شما در درس ارائه شده رصد می شود.