ورود پشتیبان

توجه : پشتیبان هایی که در سامانه ارزیابی تعریف نشده اند ، نمی توانند در آزمون آنلاین شرکت کنند.


نام کاربری : کدملی موجود در سامانه ارزیابی با صفر اولیه رمز عبور : شماره موبایل موجود در سامانه ارزیابی با صفر اولیه


حتما در حالت کیبورد انگلیسی اعداد را وارد کنید!!