کارنامه پشتیبان ها در سال 98-97


پنج نفره

بازگشت

استان
استان شهر نام کامل درصد حضور دانش آموزان در جلسات 5 نفره سال 97 شاخص حضور اولیا در جلسات رتبه در کشور
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران حسن رحيمى 100 200 1
خراسان رضوي مشهد شرق پسران زهره وفائى 100 200 1
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران فاطمه شريفى 100 200 1
اصفهان اصفهان دختران راضيه زمانى 100 189 4
خراسان رضوي مشهد شرق پسران سعديه سليمى نيا 100 187 5
مازندران آمل مرتضى يزدانى فرد 100 186 6
خراسان رضوي مشهد شرق پسران ناديا نوروزى 100 184 7
تهران اسلامشهر دختران سارا مهدى 100 173 8
كرمان كرمان زهرا صفى زاده 100 169 9
خراسان رضوي مشهد غرب پسران قاسم ديندارپور 100 148 10
خراسان شمالي بجنورد 2 نسرين عباس زاده 100 147 11
خراسان رضوي مشهد غرب پسران كيميا عراقى مقدم 100 146 12
خراسان رضوي مشهد غرب پسران زهرا خوش ظاهر 100 145 13
مركزي اراک دختران مريم خوشدونى فراهانى 100 141 14
اردبيل اردبيل نازنين مخملى 100 139 15
خراسان رضوي مشهد پسران سيدمحمدرضا پارسى كيان 100 138 16
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران زينب دهقان 100 136 17
تهران اسلامشهر دختران نسرين صفرى 100 135 18
خراسان شمالي بجنورد 2 حانيه الهى 100 135 19
مازندران آمل فاطمه ابراهيمى 100 135 19
خراسان شمالي بجنورد 1 مليحه رحيمى 100 135 19
تهران تهرانسر حصان صالحى 100 134 22
خراسان رضوي مشهد شرق پسران امين شاملى 100 133 23
كرمانشاه پاوه و جوانرود و روانسر بيان لهونى 100 133 23
خراسان شمالي بجنورد 2 الهه فلاح 100 132 25
تهران تهران شمال صديقه دانش 100 131 26
خراسان رضوي مشهد غرب پسران ميلاد محموديان 100 131 27
خراسان رضوي مشهد جنوب دختران شقايق شعبانى 100 131 27
خوزستان بهبهان پسران سيده فريبا ديده ورى 100 131 27
تهران شهر قدس مرضيه رحيمى 100 131 30
خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران حنانه عجمى 100 129 31
تهران تهرانپارس سمانه اميرپور 100 128 32
تهران تهران شرق ريحانه جلالى فراهانى 100 128 33
مركزي اراک دختران زهرا خسرونيا 100 127 34
خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران هانيه ياورى 100 127 35
خراسان شمالي بجنورد 2 عاطفه پورزاهد 100 125 36
كرمان كرمان فاطمه ارجمندعسكرى 100 124 37
تهران تهران شمال كوثر مقيم زاده 100 124 38
تهران تهران شمال رضا عهدى 100 123 39
اردبيل اردبيل الهه امن وند 100 123 40
اردبيل اردبيل سپيده طهماس پور 100 122 41
اصفهان اصفهان دختران حوريه تقوايى 100 121 42
تهران تهران شرق كسرى پوررستمى 100 120 43
اصفهان اصفهان دختران الناز قدير زاده 100 120 44
اصفهان اصفهان دختران عرفانه صدرى 100 120 45
كرمان كرمان محمد اسدى 100 120 45
خراسان رضوي مشهد دختران حانيه قدس 100 119 47
خراسان رضوي مشهد شرق پسران يوسف عطائيان قله زو 100 119 48
تهران تهران شرق كوثر جهانشاهى 100 118 49
تهران تهرانپارس شيما رضاىى 100 118 50
تهران تهرانپارس محمد نوروزى 100 118 51
خراسان شمالي بجنورد 2 سيده شقايق فضل پور 100 118 52
خراسان رضوي مشهد شرق پسران على اسدى 100 118 52
خراسان شمالي بجنورد 1 زهراسادات فخرهاشمى 100 117 54
كرمان كرمان مريم كارآمد 100 117 55
كرمان كرمان سجاد محمدزمانى 100 117 56
خراسان شمالي بجنورد 2 زهرا وفائى 100 117 56
تهران تهران شرق سارا صانعى 100 117 58
خراسان رضوي تربت حيدريه فائزه سلماسى 100 117 58
مركزي ساوه مهسا غلامى 100 117 58
خراسان جنوبي فردوس سحر حسينى زاده 100 116 61
تهران تهران جنوب فاطمه شايان نژاد 100 116 62
تهران تهران جنوب مرتضى زارع 100 116 63
خوزستان اهواز زهرا چراغى 100 116 64
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران مصطفى ستارچه 100 116 64
خراسان رضوي مشهد جنوب دختران مهسا غفوريان 100 116 66
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران ايمان داورى 100 116 67
تهران تهران غرب مهيار حاج امينى 100 115 68
تهران اسلامشهر دختران زينب شجركار 100 115 69
مركزي ساوه مرضيه پيران 100 115 70
تهران شهر قدس معصومه سبحانى 100 115 71
كرمان كرمان ساجده اقتدارنژاد 100 115 72
تهران تهران شرق محمدرضا ابراهيمى 100 115 72
تهران تهران شرق زهرا معرف انزابى 100 114 74
تهران تهران شرق على اصغر پرماه 100 114 75
اصفهان اصفهان دختران هاجر جبارزارع 100 114 76
آذربایجان شرقی اقماري هاي تبريز فاطمه ابوالفتحى 100 114 77
تهران تهران جنوب مهديه زيبا 100 113 78
اصفهان زرين شهر سمانه اميرى 100 113 79
كرمان كرمان سارا سلطانى نژاد 100 113 80
يزد ميبد محمد قاضى 100 113 80
خوزستان اهواز آرزو سرقلى 100 113 82
خراسان رضوي مشهد شرق پسران محمدرضا خرمى نسب 100 113 83
خوزستان اهواز سپيده جميلى 100 113 84
خراسان رضوي مشهد غرب پسران سينا جامى خراسانى 100 113 85
تهران تهران غرب مريم محمدى 100 113 85
كرمان كرمان حانيه ميرزاآقائى 100 113 85
تهران تهران شمال على قربانى پيروز 100 113 85
خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران الناز صفايى 100 113 85
اصفهان بهارستان ندا شادكامى 100 113 85
فارس شيراز پدرام خواجه اى 100 112 91
خراسان رضوي مشهد شرق پسران جواد محمدى 100 112 92
خراسان رضوي مشهد شرق پسران سيدمحمدرضا مصطفوى 100 112 92
خراسان رضوي مشهد غرب پسران اميرمحمد يزدان طلب 100 112 94
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران ابوالفضل گنج بخش 100 112 95
كرمان كرمان نجمه محكمى 100 111 96
تهران تهران شمال امير جوانمردى 100 111 97
كرمان كرمان سهيلا بنى اسدى 100 111 97
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران محمدجواد دريس فريحى 100 111 97
تهران تهران شرق الهه سادات حسينى 100 111 100
اصفهان اصفهان دختران زهرا مسكين فام 100 111 101
تهران تهران شرق ريحانه لطفيان 100 110 102
كهگيلويه و بوير احمد گچساران طيبه ميرى 100 110 103
مازندران بابل نجمه على پور كفشگر 100 110 104
كرمان كرمان صالحه قنبرى 100 110 105
فارس شيراز زهره ميرزاخانى 100 110 105
تهران تهران جنوب رعنا رضائى 100 110 107
تهران تهرانپارس ندا عبدالهى 100 110 107
سيستان و بلوچستان زابل هانيه بديع تابان 100 110 109
تهران مشيريه الهام ميرزائى فرد 100 110 110
تهران تهران شمال محمد محمدزاده 100 109 111
كرمان كرمان فائزه زينلى 100 109 111
تهران شهر قدس سپيده فراهانى 100 109 113
خراسان شمالي بجنورد 1 سحر شجاعى 100 109 113
تهران تهران شمال پريسا يارمحمدى 100 109 115
فارس شيراز فاطمه اميرى 100 109 116
تهران تهران شرق دانيال ابن احمدى 100 109 117
تهران تهران جنوب شميسا جعفرى 100 109 117
تهران تهران شمال ياسمين كلهر 100 109 119
تهران تهرانپارس مائده ابراهيم نيا 100 109 119
قم قم دختران سروناز قمى 100 109 119
تهران تهران غرب محمدامين رضوى 100 109 122
فارس شيراز فاطمه محيط 100 108 123
تهران تهران شمال زهرا بزقوجانى 100 108 124
تهران تهران شمال ارغوان قاضى 100 108 125
تهران تهران شمال عليرضا رفاهى فرد 100 108 126
تهران تهران جنوب مهرداد كريمى 100 108 126
تهران تهران جنوب فائزه موذن 100 108 128
كرمان كرمان پرستو نيك خوى 100 108 129
تهران تهران جنوب سوگل يونسى 100 108 130
خوزستان اهواز مهناز آل هفت تن 100 108 131
تهران تهران غرب صبا حاجى باشى 100 108 132
تهران تهران غرب مرضيه منصورى 100 108 133
كرمان كرمان زهرا مرادى نژاد 100 108 134
تهران تهران شرق پژمان غلامى 100 108 134
تهران تهران غرب نگار حسنى 100 108 134
اصفهان آران و بيدگل زهره كاركنان 100 108 134
تهران تهران غرب روزبه صحاف زاده 100 108 138
خراسان رضوي مشهد شرق پسران محمدجواد فرزين 100 107 139
خراسان رضوي مشهد پسران پدرام پاكبازخسروشاهى 100 107 140
خراسان رضوي مشهد شرق پسران سيدمحمدرضا حسينى 100 107 141
تهران تهران جنوب محمدحسين هدايتى 100 107 141
مركزي اراک دختران زهرا صحرايى 100 107 141
قم قم دختران آتوسا سربندى فراهانى 100 107 141
تهران تهران شرق مهسا سادات برسى 100 107 145
اصفهان اصفهان دختران زهرا موسوى زاده 100 107 146
تهران تهران شرق رعنا تيمورى 100 107 147
تهران تهران غرب سيدحجت قريشى 100 107 148
كرمان كرمان فاطمه شهريارپناه 100 107 149
تهران تهران جنوب تارا محمديان 100 107 149
تهران تهران شمال فاطمه شهابى نژاد 100 106 151
اصفهان اصفهان دختران ريحانه كاملان 100 106 151
كرمان جيرفت نغمه فرزان نرابى 100 106 153
يزد يزد دختران فهيمه آقاباقرى 100 106 154
تهران تهران شرق حميده سادات طاهائى 100 106 155
اردبيل اردبيل زهرا سلامت 100 106 156
كرمان كرمان جعفر شيروانى 100 106 156
تهران تهران شرق روژان صنعت جو 100 106 158
كرمان كرمان زهرا پورمند 100 106 159
تهران تهران شمال آرين نعمتى اناركى 100 106 160
تهران تهران غرب هانيه مرشدى زعيم 100 106 160
خراسان رضوي سبزوار مائده انصاريان 100 106 160
كرمان كرمان فرشته بالائى 100 105 163
تهران تهران جنوب فاطمه رحمان نيا 100 105 164
خوزستان اهواز سيمين جميلى 100 105 164
تهران تهران شمال يسرى آورد 100 105 164
تهران تهرانپارس زهرا ابراهيمى 100 105 167
تهران تهران غرب سحر جعفر بيگلو 100 105 168
تهران تهران غرب ساجده مصفا 100 105 169
تهران تهران غرب محمد سيفى اردهائى 100 105 169
كرمان كرمان سارا سعيدى 100 105 171
فارس شيراز فاطمه پرهيزگار 100 105 171
تهران تهران شمال آذرنوش فروزنده فر 100 105 173
تهران تهران غرب محمدصالح فقفوريان 100 105 173
تهران تهران غرب ياسمين قربانى 100 104 175
مازندران فريدون كنار رضا گرجى مهلبانى 100 104 176
تهران تهران شمال منصوره لازمى 100 104 176
تهران تهران شرق غزاله سرپوشى 100 104 176
كرمان شهربابك دختران شكوفه يوسفى 100 104 179
كرمان كرمان الهه ذهاب ناظورى 100 104 180
سيستان و بلوچستان زابل زهرا شهدادى 100 104 180
كرمان كرمان سجاد اشرف فرسنگى 100 104 180
تهران تهران شرق مهسا سيفى 100 104 183
تهران تهران جنوب الهه سليمانى 100 104 184
تهران تهران جنوب زهرا كامروا 100 104 185
كرمان كرمان سيدكرامت فاطمى 100 104 186
خراسان رضوي مشهد شرق پسران مهدى روحى 100 104 186
كرمان كرمان طيبه رخش ماه 100 104 188
كرمان كرمان الهه نجفى 100 104 189
تهران تهران شرق محمدحسن فتاحى 100 104 190
گیلان رشت دختران شيدا قرباندخت 100 104 190
كرمان كرمان فاطمه درخشانى 100 104 192
تهران تهران غرب فرزانه عليزاده 100 104 193
تهران تهران غرب سميه بتنج 100 104 194
تهران تهران شرق عطيه رفيعى 100 103 195
كرمان كرمان اميرحسين اعتصامى فر 100 103 196
تهران شهر قدس معصومه اسمعيل بيگى 100 103 197
اصفهان اصفهان دختران مهسا آقابابايى 100 103 198
تهران تهران شمال آزاده درخشانى 100 103 199
كرمان كرمان سمانه حاج غنى 100 103 200
تهران آموزشگاه‌هاي هماهنگ امير محمدى درويش بقال 100 103 201
خراسان رضوي سبزوار فاطمه فرهنگ فر 100 103 202
تهران اسلامشهر پسران مهدى عزيزى 100 103 203
تهران تهران شرق رضا خورسندى 100 103 204
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج بهار فهيمى 100 103 205
تهران مراکز جمشيدي سارا قلى پور 100 103 206
تهران تهران شرق آرش روستايى 100 103 207
كرمان كرمان حانيه عبدالهى 100 102 208
تهران تهران شمال نازنين محسنى 100 102 209
فارس شيراز الهام پيرو 100 102 210
اصفهان اصفهان دختران مهسا كشاورز 100 102 211
كرمان جيرفت مهديه خراسانى 100 102 212
كرمان كرمان فائزه ايران نژاد 100 102 213
تهران تهران غرب صاحبه ارشادنيا 100 102 214
تهران تهران غرب صادقى زهرا 100 102 215
تهران تهران شمال فاطيما رشيدى 100 102 216
تهران تهران شمال مريم مشايخ 100 102 217
تهران تهران شرق نوشين عودى 100 102 217
آذربایجان شرقی اقماري هاي تبريز فاطمه غنى زاده خسروشاهى 100 102 219
تهران تهران جنوب سحر خوانچه زر 100 102 220
تهران پاكدشت على حضورى 100 102 221
تهران تهران غرب عاطفه عبدالهى 100 102 222
كرمان كرمان فاطمه شمسى 100 102 223
خراسان رضوي نيشابور سارا عارفى پور 100 102 224
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج فاطمه ملكيان 100 102 225
تهران تهران شمال كوروش صباغ زيارانى 100 102 226
تهران اسلامشهر دختران زينب جهانگيرى 100 102 227
تهران تهران شرق سحر لوئى 100 101 228
تهران تهران شمال الهام نصيرى 100 101 228
تهران تهران غرب شبنم خاكپور 100 101 230
آذربایجان شرقی عجب شير وحيده ارجمند 100 101 231
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج فاطمه كاظم زاده 100 101 232
تهران تهران شمال كيميا ابراهيم زاده 100 101 233
تهران تهران شرق فاطمه سليمانى تيران 100 101 234
تهران تهران شرق محدثه آجورلو 100 101 235
تهران مشيريه هديه سادات موسوى 100 101 235
فارس شيراز مريم منعم 100 101 237
تهران تهران غرب زهرا فتاحى 100 101 238
تهران تهران شمال سپيده اسدى 100 101 239
آذربایجان شرقی عجب شير فرشته موسويان 100 101 240
ايلام ايلام 1 الهام فتح اللهى 100 101 241
فارس شيراز مهسا صلحى 100 101 242
كهگيلويه و بوير احمد گچساران مينا باقرى 100 100 243
تهران پاكدشت نرگس كريمى 100 100 243
هرمزگان ميناب سكينه رئيسى 100 100 243
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج محمد دانشى نسب 100 100 243
فارس شيراز محمد محمدپور 100 100 243
تهران شهر قدس مهسا وارسته 100 100 243
مازندران بندپي شرقي زينب ادبى فيروزجايى 100 100 243
كرمان كرمان مژده كرمى 100 100 243
سيستان و بلوچستان زابل نگار كاظمى 100 100 243
تهران تهران غرب استاتيرا جوادزاده 100 100 243
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج سعادت ارجمند 100 100 243
تهران تهران شرق شيرين مهرى 100 100 243
تهران تهران شرق ريحانه براتى 100 100 243
تهران تهران شرق فاطمه اكبرزاده 100 100 243
زنجان زنجان فاطمه بنفشه 100 100 243
تهران تهران شرق آرزو باقرپور 100 100 243
تهران تهران غرب حورا طباطبايى 100 100 243
تهران تهران غرب فاطمه جعفرزاده 100 100 243
كرمان كرمان فاطمه اسدى 100 100 243
فارس نورآباد ممسني ساسان خالويى 100 100 243
هرمزگان ميناب حسام الدين قوسى 100 100 243
تهران تهران غرب زهرا صادقى 100 100 243
خوزستان اهواز طاهره شينى 100 100 243
تهران تهران جنوب كيميا خامى 100 100 243
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج مينو مبصرى 100 100 243
خراسان شمالي بجنورد 2 پريسا مرتضوى 100 100 243
تهران تهرانپارس آذرنوش ميرزاىى 100 100 243
اصفهان اصفهان پسران امير جلوخانيان 100 100 243
تهران تهران شمال نگين بيات خالدى 100 100 243
كرمان كرمان فائزه شمس الدينى 100 100 243
تهران تهران جنوب زهرا داورى 100 100 243
كرمان بافت نعيمه صفرى 100 100 243
خوزستان اهواز نگين امانى 100 100 243
تهران مراکز جمشيدي فهيمه حسين پور 100 100 243
مازندران ساري مهرانه طلائى 100 100 243
سيستان و بلوچستان زاهدان سحر نورزائى 100 100 243
تهران تهران شمال نگين شكروى 100 100 243
تهران تهران شرق عباس اصفهانى 100 100 243
تهران مشيريه زهرا مرادى 100 100 243
خوزستان شوشتر عاطفه جولا 100 100 243
كرمان كرمان عليرضا مرزبان 100 100 243
كهگيلويه و بوير احمد دهدشت سيده فاطمه حكيم پور 100 100 243
سيستان و بلوچستان زاهدان صفورا لطيفى 100 100 243
كرمان بم الهه خطيب زاده 100 100 243
سيستان و بلوچستان زاهدان مريم كوچكزائى 100 100 243
خراسان رضوي مشهد غرب پسران بابك حرفاروجى 100 100 243
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج مهدى قربانى 100 100 243
اصفهان آران و بيدگل محمد باقرى 100 100 243
خراسان رضوي مشهد شرق پسران رضا ياورى 100 100 243
خراسان رضوي فريمان رضا فتاحى مقدم 100 100 243
خراسان جنوبي قائن على حسينيان 100 100 243
خوزستان اهواز عاطفه ياموسى 100 100 243