کارنامه پشتیبان ها در سال 98-97


ده سوال

بازگشت

استان
استان شهر نام کامل تعداد 10 سوال پیشنهادی ارسال شده از آزمون 19 مرداد کیفیت سوالات پیشنهادی رتبه در کشور
خراسان رضوي تربت حيدريه سمانه رضايى على آبادى 16 آبی 1
خراسان رضوي تربت حيدريه مهديه حاتمى 16 آبی 1
خوزستان اهواز سيدمهدى عبائى باقرى 16 آبی 1
خوزستان اهواز سپيده جميلى 16 آبی 1
آذربایجان شرقی مرند دختران فهيمه شاهويردى 16 آبی 5
اصفهان خميني شهر زهرا عسكرى 16 آبی 5
خوزستان اهواز ساناز اكبرى 16 آبی 5
مازندران آمل طاهره حسنى 16 آبی 5
مازندران آمل فاطمه ابراهيمى 16 آبی 9
اصفهان خميني شهر غزاله دباغى 16 آبی 10
خراسان رضوي تربت حيدريه معصومه خالدار 16 آبی 11
خراسان رضوي مشهد شرق دختران مريم نجاتى 16 آبی 11
خوزستان اهواز سيمين جميلى 16 آبی 11
مازندران آمل عهديه قلى تبار عمران 16 آبی 11
آذربایجان غربی قره ضياالدين محمدباقر خليل زاده 16 آبی 11
اصفهان خميني شهر محمدهادى دهقانى 16 آبی 16
اردبيل اردبيل مونا طايفى اردبيلى 16 آبی 16
خراسان رضوي تربت حيدريه بهناز شكوهمند 16 آبی 16
خوزستان ماه شهر رباب پاكروان 16 آبی 16
خوزستان ماه شهر حامد آموزگار 16 آبی 20
خراسان رضوي سبزوار عصمت السادات مقدسى 16 آبی 20
خراسان رضوي تربت حيدريه ميلاد پورحسن 16 آبی 20
مازندران آمل مهسا محمدى 16 آبی 20
تهران تهران شرق ريحانه جلالى فراهانى 16 آبی 20
آذربایجان غربی اشنويه رمضان لعل ثانى 16 آبی 20
اردبيل اردبيل آذين سيدايمانى 16 آبی 26
اردبيل اردبيل نگين عيسى زاده 16 آبی 26
خراسان رضوي تربت حيدريه فاطمه عليمردان دوغ آبادى 16 آبی 26
اردبيل اردبيل فرناز طايفى اردبيلى 16 آبی 26
اصفهان خميني شهر مرضيه ملك 16 سبز 30
زنجان زنجان راضيه اميرى 16 سبز 30
اردبيل اردبيل نازنين مخملى 16 سبز 30
مازندران آمل فاطمه آبار 16 سبز 30
اردبيل اردبيل سولماز زمانى 16 سبز 34
اردبيل اردبيل مريم سجودى 16 سبز 34
خراسان رضوي مشهد غرب پسران زهرا نادى 16 سبز 34
خراسان رضوي تربت حيدريه محبوبه مقدسى 16 سبز 34
خوزستان اهواز فاطمه بتوندى غلامپور 16 سبز 34
خوزستان اهواز ناهيد بنافيان 16 سبز 34
تهران تهران شمال صديقه دانش 16 سبز 34
يزد يزد پسران شادى لشكرى 16 سبز 41
خوزستان اهواز پريا گيلاسى زاده 16 سبز 41
آذربایجان شرقی مرند دختران مهين حاجى محمدى 16 سبز 41
كرمانشاه كرمانشاه مژگان يارى شورابه 16 سبز 41
خوزستان اهواز سجاد ظاهرى عبده وند 16 سبز 41
اردبيل اردبيل ميلاد نادرى 16 سبز 41
چهارمحال و بختياري شهركرد كيانوش باقرى 16 سبز 41
تهران تهران جنوب مينا ايزدى 16 سبز 41
اردبيل اردبيل زينب نيكوپور 16 سبز 49
خراسان رضوي تربت حيدريه احمدرضا عليزاده دهنوى 16 سبز 49
خراسان رضوي مشهد شرق دختران مريم غزنوى 16 سبز 49
خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران مهلا اعتمادى 16 سبز 49
خراسان رضوي مشهد شرق دختران محدثه رهنمايى 16 سبز 49
مازندران آمل سپيده عاشقيان 16 سبز 49
مازندران آمل راحله دشتبان 16 سبز 49
مازندران آمل شيوا رمضانى 16 سبز 49
مازندران بابل مرتضى رحمان زاده فريدونى 16 سبز 49
اردبيل اردبيل شبنم طالعى 16 سبز 49
خراسان رضوي تربت حيدريه مهنوش مهرخواه 16 سبز 49
خراسان رضوي مشهد پسران حسين برادران 16 سبز 49
خراسان رضوي مشهد شرق دختران مهناز عباسى 16 سبز 61
مازندران ساري سميرا كردرستمى 16 سبز 61
اصفهان شهرضا پسران محمد جعفرپور 16 سبز 61
اردبيل اردبيل مهدى فعال اميرى 16 سبز 61
تهران آموزشگاه‌هاي هماهنگ زهره نبى زاده 16 سبز 61
زنجان زنجان مهدى عباسى 16 سبز 66
آذربایجان غربی سلماس ناهيده فرهودى 16 سبز 66
خراسان رضوي مشهد شرق دختران مهلا نجاتى 16 سبز 66
خراسان رضوي تربت حيدريه اعظم عسكريان 16 سبز 66
خوزستان اهواز دانيال بهرامى 16 سبز 66
تهران رودهن عوض دردى صدرى 16 سبز 66
تهران تهرانسر حسين دانش فر 16 سبز 66
چهارمحال و بختياري شهركرد فرانك خادمى 16 سبز 66
كهگيلويه و بوير احمد گچساران زهرا زاهدى 16 سبز 74
آذربایجان شرقی شبستر مريم گرامى 16 سبز 74
خوزستان ماه شهر احمد تراكمى 16 سبز 74
تهران مشيريه سميه چراغى 16 سبز 74
همدان ملاير پسران الهه بابايى 16 سبز 74
همدان ملاير پسران فاطمه پيرحياتى 16 سبز 74
كرمانشاه كرمانشاه ساناز قهرمانى 16 سبز 74
كهگيلويه و بوير احمد گچساران مريم شجاعى 16 سبز 74
همدان ملاير دختران مريم كمالى 16 سبز 74
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران عالمه شاه پردلى 16 سبز 74
اردبيل اردبيل وحيده حيدرى 16 سبز 74
آذربایجان غربی سلماس سيروس روشنمرام 16 سبز 74
همدان ملاير دختران پريسا رادمهر 16 سبز 74
كرمان سيرجان زهرا كيان فر 16 سبز 74
همدان ملاير پسران نوشين حاتمى 16 سبز 74
همدان ملاير پسران كسرى سروميلى 16 سبز 74
كهگيلويه و بوير احمد گچساران گلناز محمدى 16 سبز 74
اردبيل اردبيل شهروز شاهعليزاده 16 سبز 74
همدان ملاير دختران اكرم سعدى 16 سبز 74
اردبيل اردبيل حبيب لطفى 16 سبز 74
خراسان رضوي مشهد دختران سحر زمانيان 16 سبز 74
خراسان رضوي مشهد غرب پسران ميلاد شيرخانى 16 سبز 74
خراسان رضوي مشهد شرق دختران هانيه ساعى 16 سبز 74
خراسان رضوي سبزوار حامد برزويى 16 سبز 74
همدان ملاير دختران الهام محمدى 16 سبز 74
خوزستان ماه شهر نسرين نجف پورى 16 سبز 74
خوزستان اهواز ستاره دلنشين 16 سبز 74
خراسان رضوي مشهد دختران زينب حجى پور 16 سبز 74
مازندران آمل مصطفى همتى 16 سبز 74
مازندران آمل دنيا قاسمى 16 سبز 74
اردبيل اردبيل فريد كريمى 16 سبز 74
تهران تهران غرب زهره كريم زاده 16 سبز 74
آذربایجان غربی قره ضياالدين آرزو اسماعيلى 16 سبز 74
خراسان رضوي تربت حيدريه معين محمدى كنگ سفلى 16 سبز 107
اردبيل اردبيل سعيد پناهى 16 سبز 107
تهران اسلامشهر دختران افسانه بهبودپور 16 سبز 107
تهران مشيريه ليلا رحيمى 16 سبز 107
اردبيل اردبيل پريسا صالحيان 16 سبز 107
تهران شهر قدس بهاره قاسمى 16 سبز 107
تهران مشيريه معصومه منتظرى 16 سبز 107
كهگيلويه و بوير احمد گچساران زينب رضوى 16 سبز 107
اردبيل اردبيل الهام سعيد پيرالوان 16 سبز 107
خراسان رضوي سبزوار ميترا فرجام فر 16 سبز 107
فارس فسا ليلا رمضانزاده 16 سبز 107
خراسان رضوي سبزوار هانيه كارگرطزرقى 16 سبز 107
همدان ملاير دختران ليلا الله يار 16 سبز 107
همدان ملاير دختران الهام تاجعلى ناميله 16 سبز 107
مازندران بابل سيده سپيده نصراله پورشيروانى 16 سبز 107
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران رسول گلمكانى 16 سبز 107
البرز نظرآباد آذر احمدى 16 سبز 107
خوزستان ماه شهر فاطمه سرهانى 16 سبز 107
خراسان رضوي فريمان فرزانه سلحشور 16 سبز 107
خراسان رضوي تربت حيدريه محمدرضا عليشاهى قلعه جوقى 16 سبز 107
خراسان شمالي بجنورد 1 سحر شجاعى 16 سبز 107
خوزستان ماه شهر سحر شگرد 16 سبز 107
آذربایجان غربی قره ضياالدين مسعود سليميان 16 سبز 107
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران على قاينى 16 سبز 107
مازندران آمل سيده ساره حسينى 16 سبز 107
خراسان رضوي سبزوار تكتم قلعه نويى 16 سبز 107
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران محمدسجاد رحيمى 16 سبز 107
خوزستان اهواز مستانه رضايى 16 سبز 107
همدان ملاير دختران زهرا فراهانى 16 سبز 107
مازندران آمل مهران محمدنژاد 16 سبز 107
مازندران آمل سميرا ابراهيمى 16 سبز 107
همدان ملاير دختران شهلا ملكى 16 سبز 107
قزوين تاكستان مريم خلج 16 سبز 107
كهگيلويه و بوير احمد گچساران زهرا على نژاد 16 سبز 140
اردبيل اردبيل فرزاد فريدفر 16 سبز 140
آذربایجان شرقی مرند دختران زينب بيك زاده 16 سبز 140
تهران ملارد مهرداد شعبانى 16 سبز 140
خراسان رضوي سبزوار الهام رازقندى 16 سبز 140
تهران مشيريه مريم صابرى 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهد غرب دختران دينا خاجويى 16 سبز 140
كرمانشاه كرمانشاه شيما عبدالملكى 16 سبز 140
كردستان سنندج شلير فاتحى 16 سبز 140
آذربایجان شرقی مرند دختران هانيه ضرورى 16 سبز 140
همدان ملاير دختران پروين محمودى دارانى 16 سبز 140
اردبيل اردبيل اسما فتاح زاده 16 سبز 140
خراسان رضوي سبزوار نسرين صبورى راد 16 سبز 140
چهارمحال و بختياري فارسان مريم خسروى 16 سبز 140
تهران ملارد ليلا گلشنى بيات 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران رضا مظلوم 16 سبز 140
همدان ملاير پسران نرگس لطيفى 16 سبز 140
خوزستان اهواز دانيال براتى 16 سبز 140
خراسان رضوي سبزوار انسيه بازقندى 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران آرزو سهرابى 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهد دختران سيما صدرى نيا 16 سبز 140
اردبيل پارس‌آباد مغان جميله غفارى 16 سبز 140
گیلان رشت دختران فاطمه سيدى 16 سبز 140
مازندران ساري آتنا ابراهيمى 16 سبز 140
گیلان رشت دختران فاطمه غلامى 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهد پسران زهرا ابراهيمى 16 سبز 140
تهران شهريار رويا عزيزى 16 سبز 140
مازندران بابل رويا عاقب 16 سبز 140
اصفهان خميني شهر سميه زمانى 16 سبز 140
البرز نظرآباد زهرا رمضان زاده 16 سبز 140
مازندران آمل مرتضى يزدانى فرد 16 سبز 140
تهران ملارد اميرحسين عبرت بين 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهد غرب دختران سيده ساجده طهماسبى 16 سبز 140
تهران مراکز جمشيدي زهرا ميرباقرى فيروزآبادى 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران سيما سعيد 16 سبز 140
مازندران آمل سحر صالحى 16 سبز 140
مازندران آمل كيميا محمدزاده 16 سبز 140
تهران آموزشگاه‌هاي هماهنگ سحر حسنى 16 سبز 140
خراسان رضوي مشهد دختران عفت پاسبان 16 سبز 178
خوزستان ماه شهر مجيد چاروسايى 16 سبز 178
تهران ملارد نگين محمدى 16 سبز 178
آذربایجان شرقی سراب1 سيده زهره موسوى 16 سبز 178
خراسان رضوي مشهد جنوب دختران هانيه رحمانى 16 سبز 178
خوزستان اهواز اميد پيش قدم 16 سبز 178
خراسان رضوي مشهد جنوب دختران فاطمه رحيمى 16 سبز 178
تهران اسلامشهر دختران زهرا سليمانى 16 سبز 178
خراسان رضوي مشهد شرق دختران فهيمه عسكرى فرد 16 سبز 178
تهران شهر قدس فاطمه احمدى پور 16 سبز 178
تهران لواسان بيتا شادى 16 سبز 178
تهران شهر قدس محمدرضا شمسى موگوئى 16 سبز 178
گیلان رضوانشهر طوبى غلامى 16 سبز 178
اصفهان اصفهان پسران سعيد اصفهانى 16 سبز 178
همدان ملاير دختران زهرا امينى 16 سبز 178
خوزستان اهواز نجمه والدكريمى 16 سبز 178
سيستان و بلوچستان زاهدان مهلا بارانى 16 سبز 178
خراسان رضوي مشهد دختران زينب ضيغمى 16 سبز 178
تهران پاكدشت مهنوش دلفانى 16 سبز 178
خوزستان ماه شهر مينا شجاعى 16 سبز 178
خوزستان اهواز نيلوفر بارونى زاده خباز 16 سبز 178
چهارمحال و بختياري شهركرد احسان هاشمى 16 سبز 178
همدان ملاير دختران نجمه ونايى 16 سبز 178
همدان ملاير دختران محبوبه روستائى 16 سبز 178
مازندران بابل مهديس حسين زاده شيروانى 16 سبز 178
خراسان رضوي سبزوار مسلم مشكانى 16 سبز 178
مازندران بابل مهتاب حسين نتاج آقاملكى 16 سبز 178
تهران رودهن نگار محمدى 16 سبز 178
خراسان رضوي فريمان زكيه باهمت 16 سبز 178
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران رسول احمدآبادى 16 سبز 178
خراسان رضوي قوچان الناز عليزاده 16 سبز 178
آذربایجان شرقی سراب1 سمانه كرامتى 16 سبز 178
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران محمد مداعى 16 سبز 178
تهران اسلامشهر دختران زينب شجركار 16 سبز 178
خراسان رضوي تربت حيدريه جواد عليزاده 16 سبز 178
گیلان حويق على حقى چوبر 16 سبز 213
خوزستان ماه شهر سيمين آرام 16 سبز 213
مركزي اراک دختران سحر آقاخانى 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران سپهر صادقى 16 سبز 213
اردبيل اردبيل اكبر عزيزى 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد دختران مبينا اشرفى 16 سبز 213
همدان ملاير دختران فاطمه تركمن 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد پسران سيداميرعباس شكفته 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد شرق دختران حبيبه سليمى 16 سبز 213
اردبيل اردبيل فاطمه نجفى 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد غرب دختران مهناز زينلى 16 سبز 213
خراسان رضوي سبزوار فاطمه نزل آبادى 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد پسران سيدمحمد باهوش 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد شرق دختران يگانه رضايى 16 سبز 213
كرمان سيرجان معصومه جودكى 16 سبز 213
تهران رودهن عليرضا حنيفى 16 سبز 213
يزد يزد پسران محمدابراهيم اكبرزاغى 16 سبز 213
كرمان بافت سحر سلطانى نژاد 16 سبز 213
خراسان رضوي فريمان زهرا جوانشيرى 16 سبز 213
خراسان شمالي بجنورد 1 اعظم الهيان 16 سبز 213
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران محمد امين شريفى 16 سبز 213
اردبيل اردبيل الناز وثوقى فرد 16 سبز 213
خراسان رضوي سبزوار مينا نورافشان 16 سبز 213
تهران آموزشگاه‌هاي هماهنگ سمانه يارپرور 16 سبز 213
خراسان رضوي سبزوار محبوبه كارگرارديزى 16 سبز 237
گیلان حويق زاهد سرپرست 16 سبز 237
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران مائده عيدى 16 سبز 237
خراسان رضوي تربت حيدريه سيده فاطمه موسوى پور 16 سبز 237
مازندران چالوس و نوشهر مجتبى نادرى فر 16 سبز 237
تهران ملارد مالك دعائى 16 سبز 237
كهگيلويه و بوير احمد گچساران مينا قيطاسى نژاد 16 سبز 237
اصفهان اصفهان دختران فرانك صفرى 16 سبز 237
قزوين شهرالوند فاطمه پوررحيم 16 سبز 237
كرمان بافت عاطفه آرمند 16 سبز 237
اردبيل اردبيل زينب قربانى 16 سبز 237
مازندران ساري آرزو حاجيان نژاد 16 سبز 237
خراسان رضوي سبزوار ريحانه سادات حسينى گاچى 16 سبز 237
اردبيل اردبيل ميرحسن حسينى 16 سبز 237
زنجان زنجان شادى پيرى 16 سبز 237
تهران پاكدشت على حضورى 16 سبز 237
مازندران ساري فاطمه تلاوكى 16 سبز 237
مركزي اراک دختران حانيه خيرآبادى 16 سبز 237
مازندران بابل جواد گتابى 16 سبز 237
كرمان سيرجان فرشته محياپورلرى 16 سبز 237
گیلان رشت دختران غزل معصوم 16 سبز 237
اردبيل اردبيل مريم رسولى 16 سبز 237
همدان ملاير دختران فرشته ماله مير 16 سبز 237
تهران آموزشگاه‌هاي هماهنگ تينا آقابابايى 16 سبز 237
آذربایجان غربی سلماس على مخصوصى 16 سبز 261
تهران باغستان پرستو ملكى 16 سبز 261
خراسان شمالي بجنورد 1 سميرا غزنوى 16 سبز 261
خراسان شمالي بجنورد 1 پريزاد مردانى 16 سبز 261
زنجان زنجان سارا عنبرى 16 سبز 261
كرمانشاه كرمانشاه محمدرضا قهرمانى شرف 16 سبز 261
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران جواد محمودى 16 سبز 261
خراسان رضوي سبزوار فاطمه حسينى دارينى 16 سبز 261
خراسان رضوي مشهد پسران وحيد زيارت نيا 16 سبز 261
مازندران آمل مرتضى عليزاده 16 سبز 261
مركزي ساوه نرگس حياتى 16 سبز 261
خوزستان اهواز سينا صفاران 16 سبز 261
اردبيل اردبيل رفيع رفيع زاده 16 سبز 261
خراسان رضوي قوچان احسان نادرى 16 سبز 261
مازندران آمل دانيال عليزاده 16 سبز 261
آذربایجان شرقی شبستر على قاسمى 16 سبز 276
خوزستان ماه شهر مهسا قنواتى 16 سبز 276
كهگيلويه و بوير احمد گچساران زينب متولى 16 سبز 276
كرمانشاه كرمانشاه ليلا مريوانى 16 سبز 276
خوزستان رامهرمز سارا ممبينى 16 سبز 276
خراسان شمالي بجنورد 1 گوهر مرادى 16 سبز 276
خراسان رضوي مشهد پسران سمانه صادقى 16 سبز 276
يزد يزد پسران سيدمحمدرضا تراشيون 16 سبز 276
آذربایجان شرقی مرند پسران مهدى حسينى 16 سبز 276
مركزي اراک دختران مهديه نظامى 16 سبز 276
خراسان رضوي مشهد غرب پسران فرزاد كشاورز 16 سبز 276
مازندران بابل سجاد گرجى نشلى 16 سبز 276
مازندران بابل صفيه آملى جلودار 16 سبز 276
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران محمدمهدى خوش منظر 16 سبز 276
مركزي اراک دختران كيميا عباسى 16 سبز 276
تهران پرديس معصومه شعبان زاده 16 سبز 276
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران احمد زارع 16 سبز 292
خراسان جنوبي بيرجند مريم حسين پور 16 سبز 292
كرمان بافت مليحه سلطانى 16 سبز 292
خوزستان بهبهان دختران فاطمه بادفر 16 سبز 292
اردبيل اردبيل خديجه ابراهيمى 16 سبز 292
تهران شهر قدس مرضيه رحيمى 16 سبز 292
كردستان سنندج سارا زرين مهر 16 سبز 292
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران محمد مصطفى نظرى زنجانى 16 سبز 292
چهارمحال و بختياري فارسان نرگس محمدى 16 سبز 292
خراسان رضوي سبزوار تكتم نودهى 16 سبز 292
زنجان زنجان على شاهسونى 16 سبز 292
يزد يزد دختران فرخنده نزاكتى 16 سبز 292
گیلان رشت دختران سيده خيزران راستگو 16 سبز 292
خراسان رضوي مشهد دختران سميه مشتاقى 16 سبز 292
خراسان رضوي مشهد پسران محمد كماليان 16 سبز 292
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران سجاد يوسفيان 16 سبز 292
يزد يزد دختران سارا على چى 16 سبز 292
مركزي اراک دختران عطيه نظامى 16 سبز 292
مازندران ساري سحر يوسفى كل كنارى 16 سبز 292
مركزي اراک دختران زهرا خسرونيا 16 سبز 311
كرمان بم سميه كمال الدينى 16 سبز 311
كهگيلويه و بوير احمد دهدشت مدينه سادات مومنى ثانى 16 سبز 311
مركزي اراک دختران الهام اسماعيليون 16 سبز 311
گلستان گنبد زهره ولى زاده 16 سبز 311
تهران مشيريه هديه سادات موسوى 16 سبز 311
آذربایجان غربی قره ضياالدين بهروز عيسى زاده 16 سبز 311
مازندران رامسر مائده صادقى فر 16 سبز 311
تهران اسلامشهر دختران الهه سرمستى 16 سبز 311
كرمانشاه كرمانشاه فربد سارى اصلانى 16 سبز 311
خراسان رضوي مشهد دختران عاطفه آذركيش 16 سبز 311
كرمان بم سهيلا زابلى پور 16 سبز 311
اردبيل اردبيل معصومه جبارى مقدم 16 سبز 311
گیلان رشت دختران ساناز نوروزى 16 سبز 311
خوزستان اهواز نجمه احمدى بابادى 16 سبز 311
مازندران بابل ميلاد قربان پور بابلى 16 سبز 311
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران مصطفى ستارچه 16 سبز 311
خراسان رضوي مشهد پسران احسان معلمى 16 سبز 311
مازندران بابل سيده مريم سجاديان مرزبالى 16 سبز 311
كرمانشاه كرمانشاه نيما خالدى 16 سبز 311
چهارمحال و بختياري شهركرد الهه ردانى پور 16 سبز 311
گیلان رشت دختران سيده فاطمه باقرى 16 سبز 311
همدان ملاير دختران مطهره خاكسار 16 سبز 311